De ziektekostenverzekering 

ZiektekostenverzekeringWe hebben in Nederland een verplichte ziektekostenverzekering. Op zich is het idee dat iedereen verzekerd is voor kosten bij ziekte een groot goed, maar wat ik al jaren zie gebeuren gaat meer richting een groot schandaal.

Sinds 2006 steeg de premie voor een gezin met 2 kinderen van 1938 euro naar 3048 euro in 2013. En dat met een elk jaar stijgend eigen risico, minder keuze voor alternatieven en lagere kwaliteit. In 2015 wordt de hoge premie gehandhaafd of licht verhoogd en het eigen risico stijgt weer verder naar 375 euro.

De verzekeraars doen zich voor als organisaties zonder winstoogmerk, maar mogen wel winst maken en dat doen ze dan ook: in 2012 zo’n 1,3 miljard euro en 1,46 miljard euro in 2013 maar liefst. Per verzekerde is dat dus zo’n 85 euro.

Nederlandse burger heeft hier flink aan meebetaald door de stijging van het eigen risico. Minister Edith Schippers kon deze gang van zaken wel waarderen. Volgens haar blijkt daaruit dat het systeem van concurrerende verzekeraars werkt. Immers, de zorgverzekeraars kopen steeds scherper in en houden geld over. De zorg zou dus goedkoper moeten worden. En in 2014 hebben we een tientje per maand minder betaald, hulde.  

Het is sowieso schandalig dat we als samenleving er voor kiezen om de zorg over te laten aan de marktwerking, maar als je dat dan toch doet is het echter maar zeer de vraag of er voldoende concurrentie is tussen zorgverzekeraars. De vier grootste – Achmea, VGZ, Menzis en CZ, hebben 90% van de markt in handen. Zij beheren 20 van de 26 zorgverzekeringen die in Nederland worden aangeboden. En of we er nu blij mee moeten zijn dat nu ook de winkelketen Hema zich als concurrent aanbiedt, en dat je dan met je verzekering 10% korting kunt krijgen op je rookworst, is maar zeer de vraag. 

Niet alleen de zorgverzekeraars, maar ook de ziekenhuizen dragen met hun frauduleuze activiteiten bij aan de hoge kosten van de gezondheidszorg. Uit onderzoek bleek dat er naar schatting jaarlijks voor zo’n 3 à 4 miljard onterecht wordt gedeclareerd door ziekenhuizen en zorgorganisaties. Dat zou neerkomen op zo’n €200,- per verzekerde. De gedeclareerde bedragen zijn gestegen onder invloed van commerciële bureaus die ziekenhuizen adviseren met betrekking tot hun de optimalisatie van hun declaratiegedrag. Na een ‘zelfevaluatie’ hoeven de ziekenhuizen slechts 125 miljoen euro terug te betalen aan de verzekeraars.

Ik ben toch sterk geneigd om volgend jaar 285 euro minder premie te betalen. Ik wil best betalen voor een verzekering, maar ik wil niet meer meebetalen aan de winst van de verzekeraars en niet aan fraude van de ziekenhuizen. Eerlijk gezegd ook niet aan de winst van de farmaceutische industrie, en ook niet aan hun niet-werkende medicijnen, maar dat wordt nog een blog apart.


Wil je op de hoogte blijven van blogs, tips & events van mij?

Meld je dan hier aan:

Life Alignment tips & events 


 

terug