Wat er mis is met het geldsysteem

Ik kreeg onlangs de vraag of ik op een simpele manier kon uitleggen wat er mis is met de verdeling van geld. Er is zoveel niet goed het huidige systeem dat ik nauwelijks weet waar te beginnen.

bonus bankAan de oppervlakte zien we dat het verschil tussen arm en rijk steeds groter wordt. Zo kan men het aan de top van het bankwezen niet laten om enorme salarissen en bonussen toe te kennen en de bestuurders. De rente op spaargeld is te verwaarlozen, terwijl mensen met een lening, zoals doorlopend krediet of rood staan op de betaalrekening ruim 10% rente moeten blijven betalen.

Is het niet vreemd dat mensen die toch al geld te kort hebben, juist meer moeten betalen? Hogere risico's leiden bij het aangaan van een lening tot een hogere rente. Kan men een rekening een keer niet betalen dan wordt er een incassobureau ingeschakeld waardoor die rekening verhoogd wordt met incassokosten. Zo ook bij een verkeersboetes, mensen die een boete niet kunnen betalen worden geconfronteerd met verhoogde boetes. Ook mensen met een bijstandsuitkering krijgen absurd hoge boetes opgelegd op het moment dat ze een fout maken, zoals het oppassen op de kleinkinderen of het ontvangen van een reiskostenvergoeding zonder het te melden.

Ook het hele idee van 'geld verdienen met geld' -  wat alleen voor de rijkeren weggelegd is - staat mij fundamenteel tegen. Het voegt namelijk niets toe, het heeft geen enkel nut, er wordt niets geproduceerd, er wordt geen dienst geleverd, maar er wordt wel winst gemaakt. Een van de effecten is dat bedrijven die ooit vanuit hart voor een product gestart zijn nu overgenomen worden door investeringsmaatschappijen die geld verdienen als enig doel hebben.

burgerinitiatief ons geldMaar onder de oppervlakte is het allemaal nog veel erger.

Enkele jaren geleden hebben  ‘De Verleiders’ het bij de ‘De wereld draait door’ het goed uitgelegd. 'We worden door de bank genomen.' Ga je naar de bank voor een hypotheek of wat voor lening dan ook, dan wordt het geleende geld ‘uit het niets gecreëerd’, met daarbij de verplichting om het met rente terug te betalen.

Een simpel rekenvoorbeeld: Je gaat een hypotheek aan en leent € 300.000 - die er voorheen niet was - en betaalt over 30 jaar inclusief rente € 500.000 terug. Dat zijn bij een modaal salaris ongeveer 25.000 gewerkte uren. Dat zijn 3125 werkdagen of te wel 14 gewerkte jaren. Eenderde van het werkzame leven voor de hypotheek, voor het recht in een huis te wonen. Okay, je bent dan eigenaar van een huis. Maar als we alleen naar de de 2 ton aan rente kijken, dan moet je alleen daarvoor 5,5 jaar voor werken. En als je huis ‘onder water staat’ zit je er wel aan vast. Zie daar de moderne slavernij in een notendop.

 

 

Dat was alleen nog maar de hypotheek, je bent ook nog een derde van je inkomen kwijt aan belasting, die onder andere gebruikt wordt om de rente op de staatschuld van 466 miljard te betalen. Met de weliswaar lage rente van zo’n 1 % die hiervoor in rekening gebracht wordt, is dit nog altijd 4,66 miljard per jaar die ook bij de banken terecht komt. En mocht zo'n bank in de problemen komen, dan wordt het ook opgelost met belastinggeld, zoals we in de afgelopen jaren hebben kunnen zien.

Een fundamenteel probleem van dit systeem is dat alleen het bedrag van de lening gecreëerd wordt, het benodigde rentebedrag niet. Er is dus per definitie nooit genoeg geld om alle schulden af te lossen. Een absurde situatie. Daarom is economische groei heilig verklaard. De economie moet groeien om aan de betalingsverplichtingen van de bank te blijven voldoen.

NWO foodchainDegene die het kapitaal beheert, regeert de wereld wordt wel gezegd. Het is een illusie om te denken de door ons gekozen regering zelf veel te vertellen heeft. Die worden zwaar beïnvloed door lobbyisten.

Het zijn de mensen achter het bankwezen en de grote multinationals die in grote lijnen bepalen wat er gebeurt. De politiek mag de details invullen. En het is niet voor niets dat een minister van financien na deze rol een baan bij een bank aangeboden krijgt, als dank voor bewezen diensten.

Geld zou alleen een ruilmiddel moeten zijn.

Onlangs is insider Ronald Bernard naar buiten gekomen met zijn verhaal, een uitgebreide bevestiging van het bovenstaande:

 

 

99% van de bevolking weet niet hoe het geldsysteem werkt, ook de meeste politici niet, en als ze het wel weten durven ze het niet ter discussie te stellen.

Er is een burgerinitiatief geweest met als doel geldcreatie in de 2e kamer op de agenda te zetten. Dit is daar namelijk nog nooit besproken. Zie https://burgerinitiatiefonsgeld.nu/

We hebben nog een lange weg te gaan, maar gelukkig ontstaan er ook steeds meer initiatieven die een alternatief bieden zoals:

  • Locale ruilmiddelen, zoals LETS (Local Exchange Trading System)
  • Bitcoin, voor transacties zonder banken
  • de Gelre
  • de Equi 

Het is belangrijk dat ons geldbewustzijn groeit, zodat er ooit een fundamentele verandering in ons geldsysteem doorgevoerd kan worden. Daar hoop ik met deze blog een kleine bijdrage aan te leveren.

 

Bronnen:

Patronen van bedrog, lezing op de TU Delft door Willem Middelkoop

 

http://onsgeld.nu/gevolgen/

onsgeld

http://adbroere.nl/ad-broere

geld komt uit het niets

 

http://adbroere.nl/web/nl/columns/rente-sluipmoordenaar-van-de-staatsbegroting.php


Wil je op de hoogte blijven van blogs, tips & events van mij?

Meld je dan hier aan:

Life Alignment tips & events